Дупини LIKE 2013

Минифестивал Дупини LIKE 2013 във Велико Търново

Успешното овладяване на пространствата на Старата поща през 2012 насърчават минифестивал Дупини LIKE 2013 да продължи акцента върху изгубената комуникативност на символни сгради за града ни!

Тримесечната програма на Дупини LIKE 2013 включваше представяне на водещи български автори в пространствата на Старата поща, изложба в последната оцеляла сграда към комплекса на Старото военно училище, както и презентации и лекции на активни скулптори и куратори в сферата на изкуство в природата.

Минифестивалът беше допълнително обогатен с повече събития в сферата на дигиталните изкуства: представяне на интерактивен танцов пърформанс и прожекции на тематични видеоарт произведения на български и чуждестранни артисти.

За градските културни ядра

По време на Дупини LIKE запустялата сграда на Старата поща се превърната в активен обект за визуална ко­му­никация със зрителите, жители и гости на града.

Вярваме, че съвременното изкуство е това, което ще върне живота в тези емблематични за гра­да сгради – пространства с потенциал да се превърнат в мултифункционални художествени центрове. Те могат да бъдат ключови градски културни ядра, в които се провеждат качествени събития, значими за културния живот в стра­на­та и с отзвук в целия свят.

Вижте още…
> Дупини LIKE 2013 в Blogspot

прочетете още…

Фестивална програма

Семинар за изкуство в природата ART–NATURE

Галерия Радикално, корпус Скулптура, ВТУ (14 юли 2013)

Лектори в семинара за изкуство в природата са Анке Мелин (Германия), Ищван Ерос (Унгария) и Таня Премингер (Израел) – три активни фигури на съвременната артистична сцена и гост-артисти в симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2013. В рамките на семинара те споделят опит и презентират курирани от тях актуални проекти из цял свят.

Изложба 1+1=1

Старото военно училище (17- 31 юли 2012)

Изложба на Лариса Илиева и Николай Панайотов в Старото военно училище.
Тема на изложбата са гълъбът, изоставеността и писмото. Тя се състои от произведения, създадени в последните две години, включващи живопис, скулптурни инсталации и видео прожекция. Подборът се прави от авторите, в сътрудничество с домакините, за постигане на оптимален визуален диалог в пространствата на старото училище.

> Facebook албум със снимки

Интерактивен танцов пърформанс Cadaver

Сцената на АРТ ЛЯТО, ХГ Борис Денев

Cavader e пърформанс на Мартин Пенев и Станислав Генадиев.
С помощта на компютърна програма, разработена за проекта, авторите изследват взаимодействието между биологично тяло и софтуер. Тялото на танцьора е облепено с електроди, предаващи, под формата на електрически импулс, напрежението на мускулите към компютъра. Получените данни се превръщат в звук и образи, докато тялото на артиста само започне да създава мелодии и ритъм.

Фадромална космология на Багера

Старата поща

Авторски проект на група Дупини, ситуиран в главната зала на Старата поща. Фадромална Космология на Багера проблематизира ясното предпочитание и преобладаване на разрушителни действия или бездействия спрямо заобикалящата ни среда.

Багерираме пространството на Старата поща с цел ситуиране на багературна концепция за фадромализма като релевантна корелация на багеритъма в ежедневието. Посредством съвременните форми на багеризация, в контекста на социалния багериум, акцентираме вниманието върху имплицитни проблеми на багерекцията и багерастията в публичното обществено пространство.
Багеристиката като фадроматика на вербалната багерестрикция използва багелогиката на фандронемата за багеризиране на понятия от фадромилениума, във всички аспекти на багеротипията, развивайки багенацията на фадромантиката и същевременното ѝ отричане. Багеразмът на фадромига ескалира в посока на багеронтика и фадрофобия, затваряйки кръга с внушаваща неизбежност фадропатия на ексбагеристаза, трансформиран от своя страна в багерекция на творческата фадромистика.
Съзнателната мъчителна багероскопия извежда на повърхността на фадронемата въпроса за смисъла на багеризацията на битието като персонална потребност и фадромално насищане на социума, както и наличието и/или отсъствието на връзка между тях.

БАГЕРЕКШЪН BG – БАГЕРАТОРИЯ – БАГЕРОФИЛ – БАГЕТ – БАГЕРУНД – БАГЕТИП – БАГЕРУДИЦА – БАГЕРОМ – БАГЕРОН – БАГЕРИЗЪМ – БАГЕРИТЪМ – БАГЕРЕКЦИЯ – БАГЕРОДИЦИЯ – БАГЕРОДИКЦИЯ – БАГЕРУТОПИЯ – БАГЕРОДУПИНИ(зъм)

> Facebook албум със снимки

Изложба ART – MESSAGE

Открити градски пространства (20-30 септ 2013)

Единадесет автора от група Дупини, инспирирани от темата ART-MESSAGE, реагират творчески с различни художествени идеи и концепции.

Duppini Like за дигитални форми

Старата поща (22–25 ноември 2013)

С отворена покана и открито гласуване в рамките на Дупини LIKE, се селектират видеоарт творби от международната сцена, които се прожектират в интериор и екстериор на Старата поща. Селекцията се осъществява с открит вот на фейсбук страницата на ДУПИНИ.

Фаворит на публиката е Нено Белчев (България) с видеото Отрицателно съобщение. Вижте всички видеа…

Участници:
Нено Белчев (България)
Цветан Кръстев (България)
Hannelie Coetzee & Reney Warrington
(Ю. Африка)
Христо Гелов (България/Испания)

Иван Петков (България)
Никола Минчев (България)
Ya-chu Kang & Christian Nicolay (Тайван)
Диана Бонева (България)
Jarek Lustych (Полша)

Селекция видеоарт в рамките на Дупини LIKE 2013
Плейлист DUPPINI LIKE ЗА ДИГИТАЛНИ ФОРМИ
Плейлист – събития от програмата

Организатор на Минифестивал Дупини LIKE е Сдружение „Дупини“, в партньорство с „Български Пощи“ ЕАД, ФИИ към Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Фондация „Арт Лято„, Регионален ресурсен център за култура „ФабриКата“ и Галерия „Орловска 10“. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Велико Търново.