Категории
about in the city

15 години артгрупа Дупини

През 2015 година се застъпват няколко големи събития за артгрупа Дупини.

През 2015 година артгрупа Дупини навършва 15 години от oсноваването си.
Годината е една от най-активните за сдружението.

Устояло на годините, сдружение Дупини оставя зад гърба си многобройни самостоятелни и групови художествени изяви, разширява международните си контакти и реализира поредица успешни проекти.

В този дух Дупини споделят 15-годишнината си с гостуващите артисти от паралелно-протичащите два проекта ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА и проект QUARANTÄNE 7.
В чест на юбилея си, Дупини организира изложбата ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ в открити градски пространства и изложбени зали Рафаел Михайлов във Велико Търново.

ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА е най-голямата инициатива на артгрупа Дупини до този момент. Това е проект с разнообразна програма и реализирани събития в България и Норвегия в продължение на две години. Едно от тези събития е едномесечна резидентна програма в артцентър Дупини в с. Габровци. Настоящите резиденти са артисти от България и Норвегия, които работят в областта на скулптурата и пърформанса. Всеки от тях се представя с работа в открити паркови пространства във Велико Търново и специално изработени произведения за изложбата ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ.

Проект QUARANTÄNE е своеобразен артистичен експеримент на едноименния колектив Quarantäne от Германия. Групата е базирана в Берлин. В ядрото ѝ са Детлеф Шлагхек (Германия), Леонид Карламов (Русия), Елена Калудова (България), Марк Поспих и Катрин Кьолер (Германия).
Есенцията на творческия експеримент КАРАНТИНА е изолирането на група артисти – взаимното им влияние и обмен в преднамерена изолация.

Проектът КАРАНТИНА гостува в артцентър Дупини, с. Габровци по време на работния процес на резидентите от ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА.

В дух на синергия и творческа обстановка, авторите от България, Русия, Германия и Норвегия реализираха пърформанси и сайт-спесифик инсталации, авторски обекти, скулптури в дърво и метал.

Изложбата ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ представя и произведения на членовете на артгрупа Дупини – инициатори и домакини, инспирирани от целия процес.

> фото-галерия – изложба ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ, ИЗ Рафаел Михайлов, Велико Търново
> каталог ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА 2015
> Артистичен колектив Quarantäne


Проект ДУПИНИ И ПРИЯТЕЛИ е финансиран от Програма „Изкуство и култура“ на община Велико Търново.
Проект ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА 2015 се реализира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по ФМ на ЕИП 2009-2014
.