Категории
art-nature Duppini Art Center

Артисти и произведения от симпозиум 2021

Участници, произведения и концепции от десетото издание на Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци.

Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2021 и реализираните произведения

Участват седемнадесет артиста от България, Румъния и членове на група Дупини.
Авторите реализират редица произведения в различни жанрове и медии – скулптури, ленд арт, инсталации, обекти, видеа, пърформанси, фотографии и музикални произведения.

Повече за събитието ни разказва Ива Съйкова – За изкуството, лястовиците и други работи.

период:
06 юли – 18 юли 2021

място:
Артцентър Дупини, село Габровци § Лозови масиви на Винарна Ялово, село Ялово
обл. Велико Търново

Вижте още…
Десети юбилеен Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци.

АРТИСТИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ


Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Дан Тенев
„GEO-LINES“

Dan Tenev / Bulgaria
„GEO-LINES“
land art
video

Линия (права линия) – едно от основните понятия в геометрията, определяно само косвено чрез аксиоми, разглеждани като самоподразбиращи се. В такава историческа ситуация правата се нахвърля като план на разума на геометричните цивилизации върху природата. Всички сме се срещали с феномена права линия и всеки с лекота разбира делото на човека, дори и в негово отсъствие. За това самоподразбиращо се става дума, а това е и повод  да се срещаме с него.
Линията – в своята простота – пази опита от встъпване в присъствие на тази земя.
Може и да не е така?

GEO-LINES 2021
материали: изкоп и насип на земна маса
размери на изкопа: д: 110.6 м / ш: 3.30 м / д: 1 м
обем на отместената земна маса: 230м3
ъглово отместване: 3.4о

локация: Лозови масиви Ялово, Винарна Ялово
координати: 42°58’43.5″N / 25°35’43.8″E


видео

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Мики Велчов
„Bromus Tectorum“

Miki Velciov / Romania
„Bromus Tectorum“

www.mikivelciov.com

Работата „Bromus Tectorum“ предлага експеримент на анаморфната перспектива чрез поставяне на зрителя в привилегирована гледна точка. Композицията се разкрива хоризонтално, както е изградена, но и вертикално – чрез разположение, създаващо илюзията за равнопоставеност на елементите, въпреки че такава не съществува в действителност.
Извън привилегированата точка зрителят става свидетел на промяната на съотношението, на размерите и на разстоянията между елементите. По този начин се прави преход от статичния и балансиран образ, който човек е свикнал да вижда във връзка със собствената си реалност и разнообразието, което му се предлага, когато мигрира, „завладявайки“ нови територии. Оттук и символичното ползване на семената от дивото растение Bromus Tectorum. Растението е от семейство Graminee и се разпространява от Европа – днес може да се намери в много части на света. Растението Bromus Tectorum расте в недостъпни райони и е изключително конкурентено.

Мики Велчов
„Bromus Tectorum“
материали: дърво, бяла боя, смола
размери: 35,95 м. x 2,39м. x 3,0 м.

срез с наклон 73 о
фотография: Мики Велчов

Видео – работен процес

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Мирян Колев
музикален пърформанс

Miryan Kolev / Bulgaria
live musical performance

www.euerpi.bandcamp.com

Сайт-спесифик ембиънт концерт, използващ обекти/инструменти, намерени в настоящото пространство. Музиката е минималистична, медитативна и дискретно психеделична, като импровизацията е важна и основополагаща част от всяко изпълнение на живо, превръщайки го в експресивен саундтрак на време-пространството.

Мирян Колев
музикален пърформанс

видео § звук: Мирян Колев
фотография: Яница Фендулова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Мирян Колев
„Преходен кръговрат“

Miryan Kolev/ Bulgaria
„Transitional cycle“
audio-visual installation
video

Видео, пресъздаващо хипнотичен кръговрат на теченията в река Еньовица, интегрирано в преходно променящо се пространство.
Звук, записан на разстроен корейски народен инструмент.

Мирян Колев
„Преходен кръговрат“

AV Installation: 10:02 m. / loop
видео § звук: Мирян Колев
фотография: Марина Чамуркова

Мирян Колев
„Малка Гора“

Miryan Kolev/ Bulgaria
„Small Forest“
sound installation
video

Малък храст в гората, пресъздаващ звук, записан на корейски народен инструмент.

Мирян Колев
„Малка Гора“

Sound Installation: 10:09 m. / loop
звук: Мирян Колев

Иван Борисов
„Портрети-Възли“

Ivan Borisov / Bulgaria
„Portraits-Knots“

www.ivanborisov97.carbonmade.com

Идеята, че човешките същества са съвкупността от психо-физиологични възли, е известна като общоприета метафорична гледна точка. Погледнато в тази равнина, човекът е сплит от вълнения, преживявания, мисли, вярвания и чувства. Елементи, които едновременно го изграждат и определят. Ако тези условия заедно се формират и съставят нас самите, те също са само възможни връзки с хората около нас, с обществото и със света в неговата цялост. Ако го преформулираме, можем поетично да твърдим, че пъпната връв на нашите социални връзки е често срещана. Качествата, присъщи на въжето, съответстват на човешкия характер и условия. Основната им опозиция, тази между напрежението и спокойствието, ги обединява и характеризира. Портрети – възли е идея да се създаде образът на протагонист чрез формално преобръщане на общите смисли между качествата на възела и човека.

Иван Борисов
„Портрети-Възли“
материали: метал, керпич, въже
фотография: Мики Велчов, Георги Кръстев, Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Атанас Тотляков
Радикална тактилна поетика

Atanas Totlyakov / Bulgaria
„Radical tactile poetics“
video/performance

Произведението „Радикална тактилна поетика” допълва и надгражда идеята за „Феноменологичен автопортрет”, която е развиваща се във времето серия от специфични рисунки. При създаването на автопортретите, огледалото е заменено с рефлектиращата страна на осезанието, очите на рисуващия са затворени, а за източник на информация се ползва лявата ръка в контакт с лицето. По своята същност те са визуализация на крайно субективно усещане за допир, което е затворено единствено в съзнанието на докосващия – докосван, действаща страна в  производствения акт на рисунката. Произведенията от сериите „Радикална тактилна поетика” и „Феноменологичен автопортрет” могат да се съпоставят с цитат от Морис Мерло-Понти. Целта на интертекстовото включване е да се усили степента на мислене при естетическата рефлексия. Думите на философа са следните: „Квази „рефлексивното” удвояване, рефлексивността на тялото, фактът, че то се докосва, докосвайки, че се вижда, виждайки, не се състои в издебването на една активност на свързване зад свързаното… самовъзприятието (самоусещането казва Хусерл) или възприятие за възприятието не обръща онова, което улавя в обекта, и не съвпада с един конституиращ източник на възприятието: фактически аз не успявам изцяло да се докосна, докосвайки, да се видя, виждайки…[1].

[1] Мерло-Понти, М. Видимото и невидимото, Критика и Хуманизъм, София, 2000, с. 236

Изтегли статията с теоретични публикации на Атанас Тотляков по темата

Атанас Тотляков
Радикална тактилна поетика“
материали: стандартна ученическа дъска, графит, видео
фотография: Марина Чамуркова
, Георги Кръстев, Яница Фендулова

видео/пърформанс

видео-документация на процеса

Cristian Seusan / RO, "QR code of Nature", Gabrovtsi ART-NATURE Symposium 2021

Кристиан Сеушан
„QR code of Nature“

Cristian Seușan / Romania
Duppini Art Group
„QR code of Nature“

land art
video

Кристиан Сеушан
„QR code of Nature“
материали: дива глина
размери на QR кода: 8.40 / 8.40 м.
размери на градивния пиксел: 0.40 / 0.40 м.

фотография: Яница Фендулова, Цветелина Максимова

Cristian Seusan / RO, "Pushing back the reality", Gabrovtsi ART-NATURE Symposium 2021 / photo Yanitsa Fendulova

Кристиан Сеушан
„Pushing back the reality“

Cristian Seușan / Romania
Duppini Art Group
„Pushing back the reality“

kinetic installation
video

Кристиан Сеушан
„Pushing back the reality“

материали: дърво, огледало, въже, метална конструкция
фотография: Яница
Фендулова

Gabrovtsi ART-NATURE Symposium 2021

Христо Йонков
„Художникът и глината“

Hristo Yonkov / Bulgaria
„The Artist and the Clay“

Човекът още от древността използва глината, за да я моделира според потребностите си. Съзнателно или интуитивно – Творецът използва пластичните ѝ качества за изразяване. Предмети от бита, обекти – графично декорирани, наративи и форми, всички имат своето въздействие върху съвременния художник. Материалът не губи своето обаяние във времето. Комбинацията с природните елементи – вода и огън, продължава да провокира твореца с идеи и подходи.

В керамичните структури, които представям – обекти, изпълнени с глина, използвам ръцете си като единствен инструмент. Материалът, който използвах е от това място – село Габровци. Тактилният пръстов отпечатък върху глината запечатва момента и състоянието ми тук. Рефлексията ми към мястото и хората в този симпозиум остави следата ми в композицията от обекти, „настанени“ дискретно в природата. В  работата ми, облата форма се съчетава с изявената графичност, динамичен релеф и ажур, пропускащ светлината. Директното изпичане в огъня добавя цвят и обогатява усещането за чистия характер на глината като първична материя.

Представям симбиозата ГЛИНА § ТВОРЕЦ като ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА.

Христо Йонков
„Художникът и глината“
материали: керамика, инсталация

фотография: Марина Чамуркова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Ива Съйкова
„Алюзия за пух и пера“

Iva Saikova / Bulgaria
„Allusion to Down and Feathers“

Ива Съйкова
„Алюзия за пух и пера“
материали: плат, намерени перца

фотография: Марина Чамуркова

Iva Saikova / Bulgaria, Gabrovtsi ART-NATURE Symposium 2021 / photo Marina Chamurkova

Ива Съйкова

Iva Saikova / Bulgaria

скакалец ще изскърца
докато свивам трева
ще запаля!
ще отворя очи!
ще припадат облаци край мен
и ще оглушея!
майната му на времето и на миналото.

Ива Съйкова
(без име)
материали: дива глина
, намерени обекти
фотография: Марина Чамуркова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Дияна Йовчева
„Време“

Diyana Yovcheva / Bulgaria
„Time“

Отправната ми точка в тазгодишното издание на симпозиума е времето като фактор, показващ многопластово значение в художествената идея. Конкретната творба се зароди някак си инстинктивно и почти мигновенно подходих към осъществяването й, без дори да имам представа как ще изглежда в завършен вид. Нещо, което е в разрез с практиката ми като автор, но явно е дошло “време” да сменя подхода!
Листото, погледнато само по себе си, отразява времевия процес, както и климатичните промени. Исках да засека отрязъка от време, в който водата, налята в самото листо ще се изпари под влиянието на времето, затова и записвах отстрани часът и датата. Не намирах подходящ материал за писане, но само по себе си това също е било неслучайно, тъй като повърхността на сградата е изронена от времето и надписът направен с химикал едва личи – досущ като надпис, направен преди много време.
Листото беше отнесено не след дълго от вятъра, оставяйки след себе си следа за един кратък период и едно мигновенно хрумване, но хрумване, което поражда множество въпроси за дълги размисли на тема “време”!

Дияна Йовчева
„Време“

фотография: Яница Фендулова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

акция
„Засяване на фиданка Райска ябълка“

„Sowing of a Persimmon tree“
action by
Genoveva Rogova
Rumen Dimitrov-Popa
Yana Garmendia-Dulfova
Katerina Milusheva

video

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Орфей Миндов
„Стълбище“

Orfey Mindov / Duppini Art Group
„Staircase“

Ленд арт инсталация, монтирана на специфично, трудно достъпно скално плато, с естествен наклон от 45о.
Стълбището дава възможност за интеракция с мястото, изпитвайки сетивата за преодоляване и присъствие в центъра на широко и празно динамично пространство.

Орфей Миндов / Duppini Art Group
„Стълбище“
материал: дърво
размери: 12.00 x 0.60 x 0.50 м

фотография: Орфей Миндов

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Орфей Миндов
„Инсталация с триъгълни модули“

Orfey Mindov / Duppini Art Group
„Installation with triangular modules“

Обикновено отпадналите парчета от скулптурния процес, особено когато са еднотипни, се пренебрегват. А те са прекрасен материал за инсталация, от типа структурна композиция от модули. Ритъмът на повторенията създава внушение за устойчивост и сила, макар в случая тя да е изградена от елементи, намиращи се в крехък баланс.

Орфей Миндов / Duppini Art Group
„Инсталация с триъгълни модули“
материал: дърво
размери: 3.00 х 0.50 х 0.30 м

фотография: Марина Чамуркова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Орфей Миндов
„Вълна“

Orfey Mindov / Duppini Art Group
„Wave“

„Вълна“ е едно пластично решение, изградено от дъги, което визуално представя пулсиращия животворен ритъм на вълните. Символично тя се свързва и с реката в село Габровци, около която е построено и обживява селището.

Орфей Миндов / Duppini Art Group
„Вълна“
материал: дърво, акрилна боя
размери: 3.20 х 0.90 х 0.50 м.

фотография: Яница Фендулова, Цветелина Максимова

Румен Димитров – ПОПА
„Circle of Rings“

Rumen Dimitrov – POPA / Duppini Art Group
„Circle of Rings“

Румен Димитров-ПОПА / Duppini Art Group
„Circle of Rings“
материал: дърво

фотография: Яница Фендулова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Цветелина Максимова
„ХЛЯБ“ / видео

Tzvetelina Maximova / Duppini Art Group
„BREAD“
video

Цветелина Максимова
„BREAD

06:30 м.
видео: Цветелина Максимова
фотография: Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Цветелина Максимова
„Разговор по вода“ / видео

Tzvetelina Maximova / Duppini Art Group
„Conversation on the Water“
video

Цветелина Максимова
„Conversation on the Water

01:42 м.
видео: Цветелина Максимова

видео стоп-кадър

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Цветелина Максимова
„Замесване в черно и бяло“ / видео

Tzvetelina Maximova / Duppini Art Group
„Kneading Black and White“
video

Цветелина Максимова
„Kneading Black and White

11:08 м.
видео: Цветелина Максимова
видео стоп-кадър

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Цветелина Максимова
„CORSET“

Tzvetelina Maximova / Duppini Art Group
„CORSET“

Цветелина Максимова
„CORSET

фотография: Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Цветелина Максимова
„FRAGILE II“

Tzvetelina Maximova / Duppini Art Group
„FRAGILE II“

Цветелина Максимова
FRAGILE II“
фотография: Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Лидия Къркеланова
„Навътре / Навън“

Lidiya Karkelanova / Duppini Art Group
„Inside / Outside“

Лидия Къркеланова
„Навътре / Навън“

материал: камъчета, флуор
фотография: Георги Кръстев, Цветелина Максимова

Катерина Милушева
„Симбиотична връзка“

Katerina Milusheva / Duppini Art Group
„Symbiotic Connection“

Катерина Милушева
„Симбиотична връзка“
материал: горски листа, намерен обект
фотография: Георги Кръстев
, Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Марина Ангелова-Гонзалез
„Раждането на Венера“

Marina Angelova-Gonzalez / Duppini Art Group
„The Birth of Venus“

Марина Ангелова-Гонзалез
„Раждането на Венера“

материал: керамика, стъкло, дърво
размер: 25 x 45 см.
фото-кредит: Цветелина Максимова, Яница Фендулова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Марина Ангелова-Гонзалез § Александра Ангелова
„Дом“

Marina Angelova-Gonzalez & Aleksandra Angelova / Duppini Art Group
„Home“

Марина Ангелова-Гонзалез § Александра Ангелова
„Дом“

материал: метал, керамика, стъкло, намерени обекти
фотография: Цветелина Максимова

Gabrovtsi Art-Nature Symposium 2021

Яна Гармендиа-Дулфова § Вера Гармендиа-Дулфова
„Символът на Страната на Баските“

Yana Garmendia-Dulfova & Vera Garmendia-Dulfova
„The Symbol of the Basque Country“

volunteers

доброволците Яна Гармендиа-Дулфова § Вера Гармендиа-Дулфова
„Символът на Страната на Баските“

материал: диви ябълки
фотография: Цветелина Максимова


Вижте още:
> За изкуството, лястовиците и други работи – преглед на събитието от Ива Съйкова
> Десети юбилеен Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци – преглед на събитието от Яница Фендулова, група Дупини
> Facebook album – работен процес на участниците
> Facebook album – Ден на Отворените врати
> Артистите от група Дупини

––

Десетото издание на Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци се осъществява с подкрепата на Кметство Габровци, Държавно Горско Стопанство Болярка, Пивоварна Бритос и Винарна Ялово. 
С финансовата подкрепа на Община Велико Търново.
Събитието е част от Културния календар на Община Велико Търново.