ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА 2015

ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ

Духът на Природата е мащабен проект с богата програма

Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци е централното и стартово събитие на двугодишната програма от проект Духът на природата.
Духът на природата е българско културно събитие с участници от цял свят! Той включва още детски работилници, резидентна програма, превод на книга и мултимедийни инсталации в България и Норвегия.

Вижте още…
> Facebook албум – работен процес, автори и произведения
> Facebook албум – работен процес

Симпозиум и Ден на отворените врати

Четвъртото издание на Международния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци (27.07-10.08.2015) се утвърди като форум за изява на автори от цял свят, творящи в направлението nature art. Симпозиумът събра творци от Норвегия, Турция, Македония, Сърбия, Италия, Германия, Южна Корея и България да творят в малкото селце в Централен Балкан. Инспирирани от конкретното място, авторите, всеки със своето усещане за природа и пространство, избраха различни изразни средства, техники и материали, за да визуализират идеите си. Техните тълкования са естествено различни и същевременно диалогични.

В Деня на отворените врати (08.08.2015) авторите представиха творбите си пред широка публика, Детска работилница събра малки и големи, а денят завърши с концерт на БАЛКАН КХАНС. Групата свири най-новите композиции на Николай Иванов ОМ, специално подбрани за ДУХЪТ на ПРИРОДАТА – етномелодичност върху неравноделни български ритми.

Участници в симпозиума
Гост-артисти:

Jannicke Lie / Норвегия
Trond Solberg / Норвегия
Gordana Hadzi Nikolova Malasev / Македония
Maša Paunović / Сърбия
Vera Stanarčević / Сърбия
Varol Topaç / Турция
Neno Belchev / България

Специални гости:

Reinhild Gerum / Германия
Valeria Codara / Италия
Ri Eung Woo / Ю. Корея

Асистенти:

Стоян Рачков
Александър Кръстев
Димитър Антонов
Златина Стефанова
Искра Иванова
Никола Михов

Доброволци:

Никола Богомилов
Гергана Георгиева
Йордан Ангеличев
Калин Вълчев
Величко Величков – Вичката

Дупини:

Румен Димитров – ПОПА
Цветелина Максимова
Румен Рачков – Дървесния
Орфей Миндов
Катерина Милушева
Кирил Георгиев
Лидия Къркеланова
Александра Ангелова
Деница Милушева
Яница Фендулова
Деян Боев

Детски работилници за изкуство в природата в Габровци и Златарица

Съвместно с Център за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ.

Децата в работилницата на открито на група Дупини имат възможност да играят, да се разхождат и да тичат, да се изцапат и да открият радостта от спонтанната творческа работа сред природата. Те наблюдават, търсят и избират свое място. Харесват и събират, предизвикали интереса им, природни материали, различни по цвят, форма, големина и вид. Използват присъщата си фантазия и естествена креативност, за да създадат различни композиции и обекти.

Резидентна програма ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА

(18 август – 18 септември 2015)

Артцентър Дупини и резиденция предоставят среда за утвърдени и млади творчески личности да работят, инспирирани от духа на природата. Резидентна програма ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА събра трима български и трима норвежки автори в Габровци. Резидентите представиха произведения в специфичните пространства на артцентър Дупини, открити градски пространства и участваха в изложба във Велико Търново, посветена на 15-годишнината на домакините си.

резиденти от Норвегия:
Хaрал Кулос (Harald Kolaas)
Трун Сулберг (Trond Solberg)
Резa Навайе Рошандел (Reza Navaie Roshandel)

резиденти от България:
Христина Иванова-Маркова
Венцислав Марков
Венцислав Шишков

> Facebook албум – Резидентна програма
> Видео

Български превод на Balance: Art and Nature, 1999 – книга на Джон К. Гранд

Книгата Баланс: Изкуство и Природа (Balance: Art and Nature) на канадския критик Джон К. Гранд за изкуство в природата е преведена за пръв път на български език!
Преводач от английски език е Зорница Христова.

Прочети на български …

Мултимедийна инсталация в България и Норвегия с концерт на БАЛКАН КХАНС в Норвегия

ДУХЪТ на ПРИРОДАТА е мащабна мултимедийна инсталация, отразяваща идеята за взаимодействието между човека и природата. Мултимедийната инсталация представя видео-калейдоскоп от работи на български и чуждестранни артисти, участници в симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2015. Пътуващата мултимедийна инсталация ДУХЪТ на ПРИРОДАТА гостува на три галерии в страната и представи събитието заедно с БАЛКАН КХАНС в Осло и Станге (Норвегия), където мащабните видео-прожекции приобщиха всеки зрител към духа на природата, нейния универсален език и ритъм.

България:
Русе
Градска Художествена галерия 01.03.2016

Добрич
Градска Художествена галерия 08.03.2016

Варна
Галерия Contemporary Space 09.03.2016

Норвегия:
Осло
Kunstnernes Hus
22.04.2016

Станге
23.04.2016

> Facebook албум – Представяне в Осло и Станге, Норвегия.
> Facebook албум – Представяне в Русе, Добрич и Варна, България.

За онова, което фотографията не показва в цялост, има видео!

Вижте всички произведения и участници, въвлечени в преживяването на симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2015.

Плейлист (1/17) Симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци 2015, ДУХЪТ на ПРИРОДАТА.
видео: Венелин Шурелов; музика: Николай Иванов–ОМ.
Каталог ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА

Разберете повече за всички събития от проект Духът на природата на едно място!

Можете да разгледате каталога и в платформата Calameo…

Проект ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА на Артгрупа Дипини се реализира в партньорство с Центъра за мултиетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ и е финансиран по Програма БГ08 Културно наследство и съвременни изкуства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с подкрепата на Община Велико Търново и Пивоварна „Бритос“.