Сдружението

Кои сме ние и какво правим?

Артгрупа Дупини е основана през 1999 г. във Велико Търново и е резултат от дългогодишно сътрудничество между визуални артисти. Групата обединява автори, живеещи в различни части на страната и чужбина.

През 2000 г. групата се трансформира в сдружение ДУПИНИ – неправителствена организация в частна полза, работеща в сферата на изкуствата и културата. През 2013 г. сдружението преминава в обществена полза.

Сдружение ДУПИНИ е доброволно, неполитическо, самоуправляващо се юридическо лице с нестопанска цел.

Свалете автобиография на сдружението (.pdf):
BG / ENG

Нашите цели са

 • Създаване на оригинален художествен продукт и среда за реализиране на индивидуални и съвместни творчески дейности.
 • Реализиране и популяризиране на артистични изяви в направления като ленд арт и други форми на изкуство в природата.
 • Създаване на среда за мултикултурен диалог и обмен на добри артистични практики, участие в различни артистични форми на съвременната култура и комуникации;
 • Създаване на активен арт център със собствена колекция, създаване и развиване на скулптурен парк на открито.
 • Търсене и развиване на нови форми на културно общуване, организирането и провеждането им, чрез различни културни събития и в сътрудничество с други институции и учреждения – частни и държавни.

Нашите основни дейности са

 • Организиране на оригинални артистични събития под запазения знак на артгрупа ДУПИНИ.
 • Разработване, реализиране и популяризиране на проекти в сферата на визуалните изкуства.
 • Провеждане на международен симпозиум за изкуство в природата и Ден на отворените врати.
 • Организиране на представителни изложби, художествени акции и инсталации в градски пространства.
 • Организиране на работни срещи, семинари, работилници и други културни форуми, свързани с визуалното изкуство.
 • Разработване на артцентър и развиване на разнообразна програма. Поддържане на работните и социални пространства, съобразно провежданите събития.
 • Участие в програми и проекти в страната и чужбина и сътрудничество с други организации за наука, изкуство и култура.
 • Партньорства за разработване и реализиране на проекти в областта на изкуствата – дейности в и извън арт центъра и съобразно целите на сдружението.
 • Поддържане и обогатяване на колекция от произведения: архив на групата, архив на артцентър Дупини, скулптурен парк Габровци и фонд ДУПИНИ.
 • Провеждане на публични презентации, публикуване и разпространение на каталози, брошури и други печатни или електронни издания, свързани с дейността на групата.
 • Предоставяне на възможност за дебютни изяви за ученици и студенти по изкуствата и интегрирането им в професионалната общност.
 • Предоставяне на възможност за пост-студентски практики.
 • Организиране на различни творчески работилници за деца.