Партньори

Дейностите си реализираме в сътрудничество с творчески и финансови партньори.

С тяхна помощ организираме събития, предоставяме условия за културен обмен и създаване на творчески продукт, с цел разпространение и достигане до широка публика.

Спечелили сме доверието на български и международни организации, фондации, центрове, институции. Работим с някои представители на малкия и среден бизнес – меценати и покровители, симпатизанти. Желанието ни е да създадем повече независими партньорства.

Изградили сме широка мрежа и поддържаме устойчиви контакти с други творчески колективи, неправителствени организации и индивидуални артисти от България, Южна Корея, Германия, Италия, Франция, Мексико, Тайван, Южна Африка, Англия, Румъния, Македония, Сърбия, Китай, Норвегия, Белгия, Турция, САЩ, Унгария, Израел и други.

С всеки от партньорите си договаряме индивидуално как можем да си бъдем взаимнополезни.

Винаги сме отворени за нови партньорства.

Търсим партньори, които вярват, че инвестициите в изкуството и културата са инвестиции в по-доброто бъдеще на цялото общество. Културата е фактор, скритият двигател, който определя успеха на икономиката и стойностното развитие на личността. Културата е просперитет, тя ни изгражда като хора и ни помага да правим правилните избори в живота.

Всички наши партньорства се основават на три основни принципа: доверие, единомислие и развитие.

Пишете ни на duppini@gmail.com, ако искате да си партнираме или вижте къде, кога и как можете да ни намерите.

Свалете автобиография на сдружението (.pdf):
BG / ENG

Партньорски организации
Културно пространство ТАМ, Велико Търново, България

Patika


с подкрепата на
Yalovo Winery