Категории
art-nature

Репортаж с три мухи

ЗОРНИЦА ХРИСТОВА

Категории
art-nature

Глобалният Номадски Артпроект (GNAP) в България

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

Категории
art-nature

Balance: Art and Nature

An extract from a book by John K. Grande

Категории
art-nature

Равновесие: изкуство и природа

Избрани откъси от българския превод на Джон К. Гранд

Категории
about in the city

15 години артгрупа Дупини

През 2015 година се застъпват няколко големи събития за артгрупа Дупини. През 2015 година артгрупа Дупини навършва 15 години от oсноваването си.Годината е една от най-активните за сдружението. Устояло на годините, сдружение Дупини оставя зад гърба си многобройни самостоятелни и групови художествени изяви, разширява международните си контакти и реализира поредица успешни проекти. В този дух […]

Категории
art-nature

Gabrovtsi viewed from Switzerland

ERIKA ACHERMANN

Категории
art-nature

Gabrovtsi ART-NATURE Symposium 2014

JOHN K. GRANDE

Категории
in the city

Дупини LIKE 2013 през нашия поглед

КАТЕРИНА МИЛУШЕВА