Категории
art-nature

Глобалният Номадски Артпроект (GNAP) в България

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

Въведение
Глобалният номадски артпроект (Global Nomadic Art Project, GNAP) е инициатива на южнокорейската група за изкуство в природата YATOO, с която група „Дупини” поддържа тесни контакти от 2012 година.
Според концепцията си Глобалният номадски артпроект 2014 – 2020 е мащабно международно събитие за културен обмен и артистичен опит с природата, интензивен и наситен процес на креативност и провокация. Артномадите от GNAP пътуват навсякъде из континентите, за да подтикнат чрез изкуството си към осъзнаване и загриженост, учене от природата и отговорност на хората към околната им среда. Проектът дава възможност на участниците да изследват съвременните културни нагласи към природата и да влияят върху тях като предоставят алтернативни начини за разбиране, съпреживяне и прозрение. 

Първото издание на Глобалния номадски артпроект  е през 2014 г. в  Източна Азия (Южна Корея). Следват изданията в Южна Азия (Индия, 2015 г.), Близкия изток (Иран, 2016) и Африка (ЮАР, 2016).  2017 бе годината на Европа с няколко събития на този континент. Първата спирка на артномадите в Европа бе село Габровци, където домакини бяха авторите от група „Дупини”.

Представяне на Артгрупа „Дупини”
Името на групата идва от махала Долни Дупини в Тревненския Балкан, на около 20 км от Велико Търново. Групата свързва автори, работещи в различни области на изкуствата, и обединява разнообразни творчески енергии. През годините съставът ѝ не е константна величина (въпреки наличието на твърдо ядро), тъй като това е сдружение на свободни автори, и това може би до голяма степен допринася за виталността ѝ.
От самото си създаване през 1999 г. групата в продължение на осем години ежегодно провежда международни пленери в малката, обезлюдена махала Дупини, живописно, закътано в Балкана място.  Първият пленер се проведе през 2000 г., а последният – през 2007 г., като през 2005 г. наред с пленера осъществихме и „Белези – Проекции”, събитие, вдъхновено от белезите, оставени в началото на миналия век по кората на вековни букови дървета от жителите на две съседни махали, Дупини и Билкините.

Участници в тези събития бяха професионално доказани автори, работещи в различни области на съвременното изкуство – инсталация, пърформанс, медиа арт, видовете пластични изкуства, музика, театър, фотография.
Идеята на тези пленери бе творецът да  напусне ателието, да се откъсне от рутината и да потърси изява в друго, споделено пространство, без телевизия и техническа комуникация, потопен в среда, отдалечена от цивилизацията, подвластен единствено на ритъма на природата и нейните променливи състояния, непредвидимост и дори неудобства.
Бягството от света на града в природата още тогава може би е импулсивна дейност в посока изкуство в природата. Тук трябва да отбележим, че използваме изкуство в природата като работно понятие, без претенции да бъде непременно термин, и за нас то означава изкуство, тясно свързано с природата като вдъхновение, процес и контекст.

След прекъсване от няколко години, от 2012 г. насам идеята се развива в Международния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци. Може би най-важните разлики с пленерите от 2000 до 2007 г.  са промяната на мястото и стремежът за създаване на скулптурен парк на открито. Габровци е село, което макар и малко все пак е живо, със съхранена инфраструктура и с десетина постоянни жители. Събитието до момента има пет издания и с уговорката, че творбите на открито са изложени на въздействието на природните стихии, в селото вече може да се разгледа скулптурен парк. Например прииждането на река Еньовица през 2014 г., наред с големите разрушения, които причини на селото, унищожи и всички творби в една от локациите – скулптурната алея, оформила се в течение на две години край реката. Но така или иначе в концепцията на тези творби е заложена ефимерност, с времето те се загубват сред природата и ние приемаме това развитие за съвсем естествено.

Изданията на Международния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци  са документирани в каталози, налични в хартиен и електронен формат. В интернет към момента могат да бъдат разгледани три от тях на следните адреси:
http://en.calameo.com/read/0031406554edd54bba697 (каталог от 2012 г.) 
http://en.calameo.com/read/003140655e7a3d47e348b (каталог от 2013 г.) 
https://en.calameo.com/read/0031406553c7f4692fc46 (каталог от 2015 г.) 

От 2014 г. групата стопанисва сградата на бившето Помощно-възпитателно училище „Максим Горки” в Габровци, превръщайки я в отворени пространства за работа и художествени намеси. В тази сграда, използвана като резидентен център, се осъществиха съвместният проект с германската артгрупа „Карантина” през 2015 г., Международната академия за драматургично писане „Дом за непослушни” (инициатива на „36 маймуни”, „Арте Урбана Колектив” и Студио „Я” на Максим Горки Театър, Берлин) през 2016 г., творческият престой на трима български и трима норвежки автори по проект „Духът на Природата” през 2015 г. и на холандската авторка Карин ван дер Молен през 2017 г.

Трябва също така да уточним, че изявите на групата далеч не се ограничават само в рамките на изкуство в природата и работата в село Габровци. Тук се спираме единствено на тях, за да останем фокусирани върху участието на групата в Глобалния номадски артпроект 2014 – 2020.

Връзка с корейската група YATOO и началото на GNAP
Първите контакти на член на група „Дупини” с YATOO са от 2006 г., когато Румен Димитров е селектиран за организираното от YATOO биенале за изкуство в природата (Geumgang Nature Art Biennale, Южна Корея). Следват още три негови изяви в същото биенале (2008, 2010, 2014 г.), както и участие в резидентната програма на групата.
YATOO е артгрупа, която от 1990 г. насам изключително активно се занимава с тази област на съвременното изкуство. През годините на тяхната активност работата им е богато документирана в множество каталози от събития и изложби (www.natureartbiennale.org). В дейността на група YATOO ние открихме общи визии за изкуството и вдъхновяващ пример за професионализъм.

В първото издание на ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2012 от общо десет гост-артисти трима са корейци – Хашим Ким, Хур Канг и Ян Дък Лий. Тази тенденция се запазва и при следващите издания на симпозиума – за пет години в ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци отбелязваме девет участия на автори от Южна Корея (и то нерядко със знакови за симпозиума творби), част от тях членове на група YATOO или автори в биеналето.
Дългогодишната дейност на Артгрупа „Дупини”, създадените контакти с артисти от цял свят и утвърждаването на  Международния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци доведоха през 2013 г. до включването на групата в каталога „The World Nature Art Catalogue” (с. 18 – 21), важна начална стъпка в осъществяването на GNAP като широкомащабен, глобален проект, и до участието на представител на „Дупини” в учредителната Международна конференция на кураторите на Глобалния номадски артпроект (Конджу, 1. – 5.10.2013 г.). На тази конференция бе договорена общата концепция, начините за сътрудничество и времевите параметри на проекта. Всеки от кураторите представи дейността на своята група и очерта  как тя конкретно би могла да допринесе за осъществяването на идеята.

Глобален номадски артпроект (GNAP) – основни моменти
Концепцията на GNAP може да бъде намерена, подробно изложена, на посочения сайт на група YATOO (в раздела GNAP) и в уводните страници на всеки от каталозите от отделните издания. Тук ние ще си позволим да посочим само най-основните моменти, характеризиращи цялостната идея: неспирно движение през пространства, отдалечени от града; създаване на обща енергия; вдъхновение, почерпено от природата; респект към природата; артистична намеса, основана на мимолетна, бърза рефлексия на конкретната природна среда; фото- и видео документиране на процеса като споделяне на изживяването и съпреживяване на емоцията и като основа за последващо представяне в изложбени и виртуални пространства.

Краткото видео от изданието в Индия през 2015 г. дава, струва ни се, в много синтезиран вид ясна представа за идеята и начина ѝ на реализация (https://www.youtube.com/watch?v=J1iIW2E5dGw ).

Планирано е проектът ще приключи до 2020 г. Предстоят събития във Великобритания, в Южна и Северна Америка.

Провинциални преходи. Източна Европа 2017. Габровци, България – Лазарея, Румъния – Носвай, Унгария
Провинциални преходи. Източна Европа 2017 e пътуването през България, Румъния и Унгария  в рамките на по-мащабния проект GNAP Европа (със събития в Германия през м. август, във Франция и Литва през м. септември и в Турция през м. октомври 2017 г.) Общата продължителност на Провинциални преходи бе от 1 до 27 юли 2017 г. като първи домакин на събитието бе Артгрупа „Дупини” (1.-10.07.2017 г.), а първа локация – село Габровци. Оттам група „Дупини” организира пътувания за артномадите до устието на река Камчия и до Побитите камъни. Последва Румъния, където пътуващата група бе гост на Центъра за култура и изкуство в Лазарея, а последният етап бе село Носвай в Унгария с домакин Асоциация „Farkaskő”.
Участници от група „Дупини” в Провинциални преходи бяха Яница Фендулова, която представи като артномад групата и в трите страни, и Александра Ангелова, Румен Димитров, Кирил Георгиев, Лидия Къркеланова, Цветелина Максимова, Катерина Милушева и Орфей Миндов.  Спазвайки принципа си от ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци, винаги да каним като участник в събитията си и външен за групата български автор или автори, в GNAPЕвропа включихме Георги и Таня Пасеви и фотографа Славчо Славов.
Всяка от страните бе представена в духа на своята специфичност: ландшафт, климат, култура, бит, кулинария. Артномадите – основна група от около двадесет и пет автори, с леки вариации в отделните страни – бе посрещана от местни артисти-домакини, с които заедно пътуваха, вкусваха, любопитстваха и творяха из неградски пространства в България, Румъния и Унгария.

Провинциални преходи. Източна Европа 2017 бе отворен процес на вдъхновение, споделяне и съпреживяване за около петдесет мултимедийни артисти, гости и домакини, въвлечени в това едномесечното пътуване през трите страни. Номадската същност на проекта породи своеобразен диалог между локалната и глобалната артсцена като фокусира вниманието върху природата и специфичната околна среда на всяка държава. 
Проектът предизвика срещи и разговори, опознаване и планове за бъдещо сътрудничество между множество артисти от цял свят, с най-различни интереси и професионални изяви (пърформанс, инсталация, скулптура, живопис, фотография и др.) Организираха се индивидуални презентации и тематични вечери, демонстрации на кулинарни умения, културно наследство, винарски дегустации и т. н.

Предвидени бяха средно по десет дни за всяка държава като пътуването беше съществена част от тях. Една седмица разходки из българската провинция – гори, чудновати камъни и слънчево крайбрежие, следващата седмица – из румънско село със стар средновековен замък, след още няколко дни номадите вече бяха потопени в бита на унгарци, живели в пещери от вулканична пепел – и все така интензивно до финалната изложба от събитието, която се откри в Корейския културен център в Будапеща.

Динамичните условията за работа на артистите изискваха бърза адаптация и често импровизация при художествената намеса. Кратковременността на престоите също допринасяше за ускоряване темпото на работа. Водещи в произведението бяха първоначалният усет за пространството и първичният импулс. Използвайки понякога медитативни и перформативни практики, артистите съобразяваха творбите си с природните дадености. Художествените им намеси са ефимерни, деликатни, краткотрайни, съхраняващи целостта на природата. Провинциални преходи. Източна Европа 2017 провокира скулптори да се занимават с пърформанс, живописци да правят видеоарт, фотографи да се изразяват със средствата на изкуство в природата.  Усещаш това, което ти дава природата като енергия, усещаш формите и комуникираш с тях, усещаш и си въвлечен, и искаш да реагираш в ландашафта – чисто и искрено. В тази комуникация няма комерсиалност, а по-скоро нещо ритуално и магично.

Резултатите от Провинциални преходи. Източна Европа 2017 бяха представени в изложба от 28 септември до 5 октомври 2017 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” във Велико Търново. Предстои представянето на проекта и в рамките на Нощта на музеите и галериите Варна 2018.

Каталогът, документирал изданието на Глобалния номадски артпроект за цяла Европа, вече е наличен и може да бъде разгледан на https://en.calameo.com/read/0019600635c06980d60cb.

Още по-щастливи и удовлетворени ни прави фактът, че за корица на каталога от  Глобалния номадски артпроект Европа 2017 е избрана творба на Цветелина Максимова, български автор и член на Артгрупа „Дупини”.

Елена Димитрова,
Артгрупа Дупини

Текстът е публикуван в академично списание за изкуство и култура „Визуални изследвания“, бр.2/2018, наличен тук: http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol2/iss1/22

Елена Димитрова преводач и преподавател в Катедра „Германистика и нидерландистика“ към Филологическия факултет във Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и е част от ядрото на Артгрупа Дупини.